அட்சய திருதியை - ஐஸ்வர்யம் தேடி வர...


ஐஸ்வர்யம் தேடிவரும் அட்சய திருதியை நன்னாளில் மக்கள் அனைவரும் தங்கம் வாங்க, தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்ய ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு.
தங்கம் வாங்கும் முன் கவணிக்க வேண்டியவை..
தங்க நகைகளை வாங்கும் போது, அதன் உண்மையான மதிப்பைத் தீர்மானிக்கும்போது, அதன் தூய்மைக்காக அதை சரி செய்ய வேண்டும்.
இந்திய தரநிலைகள் (பி.ஐ.எஸ்.இ.) என்பது தங்க நகைகளுக்கு அடையாளமாக இருக்கும் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனம் ஆகும் மேலும் அதன் தூய்மை அடங்கும்.
எனவே, ஒவ்வொரு நகைப்பகுதியும் ஒரு பி.எஸ்.ஐ. முத்திரை, பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தங்க நகைகள் எந்த ஒரு விலையில் இருந்து ஒரு கடையில் இருந்து மற்றொரு கடைக்கு மாறுபடுகிறது என்பதை சரி பார்ப்பது நல்லது.
மாறுபட்ட தயாரித்தல் விலை மற்றும் அவற்றின் மீது வழங்கப்பட்ட தள்ளுபடிகள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, தெரிந்த முடிவுகளை எடுக்கவும்.
தங்க நகைகள் பொதுவாக வழக்கமான தங்க துண்டுகளைவிட அதிக விலை உயர்ந்தவை, மற்றும் விலையுயர்ந்த கற்கள் நகைகள் அழகு சேர்க்கின்றன போது, அவர்கள் ஒரு ஆபரணம் மதிப்பு குறைக்கின்றன.
பதிக்கப்பட்ட கல் விலைமதிப்பற்றதாக இருந்தாலும், தங்கம் மட்டுமே பரிமாற்ற மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். எனவே கல் நகைகளை தவிர்ப்பது நல்லது.Leave a Comment